Palvelutalo Satakieli

Lappeenrannassa oleva Neuroliiton Palvelutalo Satakieli tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisia asumispalveluja neurologisia sairauksia sairastaville. Pitkä- ja lyhytaikaisen palveluasumisen lisäksi Satakielen keskeisiä toimintamuotoja ovat toimintaterapia, asumisvalmennus, avokuntoutuksena toteutettava päiväkuntoutus ja aktivoiva päiväpaikka.

Satakielessä apu on lähellä, mutta asukkaita myös kannustetaan omatoimisuuteen, itsenäisyyteen ja oman elämän hallintaan.

Pitkäaikainen palveluasuminen

Palvelutalo Satakielessä asukkaat saavat tarvitessaan apua henkilökunnalta kaikkina vuorokauden aikoina. Apua tarjotaan mm. ruokailussa, peseytymisessä ja siivouksessa.

Palvelutalo Satakielessä on 36 pitkäaikaiseen palveluasumiseen tarkoitettua asuntoa. Pitkäaikaisessa palveluasumisessa asukkaat solmivat vuokrasopimuksen ja maksavat normaalia arava-asuntovuokraa, johon on mahdollisuus hakea asumistukea. Vesi-, lämpö- ja sähkömaksut sisältyvät vuokraan. Muut kustannukset muodostuvat lääkkeistä, ruokailumaksuista ja muista henkilökohtaisista menoista.

Satelliittiasuminen

Satelliittiasuminen tukee asukasta kohti itsenäisempää elämää. Palvelutalo Satakielen satelliittiasunto sijaitsee palvelutalon läheisyydessä. Asukas saa palvelutalon henkilökunnalta tarvitsemansa avun.

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikainen palveluasuminen voidaan toteuttaa eripituisina jaksoina, vuorokaudesta muutamaan kuukauteen, asukkaan hoidon tarpeesta riippuen. Lyhytaikaisessa palveluasumisessa asukas maksaa itse lääkkeet, ruokailumaksut ja muut henkilökohtaiset menonsa.

Asumisvalmennus

Asumisvalmennus on tarkoitettu kaikille neurologista sairautta sairastaville henkilöille, joilla on tarve selvittää sopiva asumismuoto ja arvioida omaa toimintakykyä sekä avun ja palvelujen tarvetta.

Avustajapalvelu

Palvelutalo Satakieli tuottaa asukkailleen henkilökohtaista apua avustajapalveluna. Myönnetyt henkilökohtaisen avun tunnit toteutetaan asukkaan toiveiden mukaisesti.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan omatoimista selviytymistä arkielämän toiminnoissa. Päivätoiminnan keskeisenä tavoitteena on lisätä kontakteja kodin ulkopuolella, edistää ja ylläpitää vuorovaikutustaitoja, parantaa elämänlaatua sekä ennaltaehkäistä psyykkisiä vaikeuksia.

Toimintaterapia

Palvelutalo Satakieli tarjoaa kahden toimintaterapeutin tuottamia toimintaterapiapalveluja. Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään ylläpitämään ja parantamaan asiakkaan toimintakykyä, jotta hän sairaudesta tai vammasta huolimatta selviytyisi mahdollisimman itsenäisesti päivittäisestä elämästä.

Toimintaterapiaryhmä

Ryhmän avulla pyritään työ- ja toimintakyvyn säilyttämiseen ja edistämiseen. Ryhmätoimintaterapian tavoitteena on myös uusien vuorovaikutussuhteiden luominen ja vertaistuki.

Monimuototerapia

Monimuototerapiaryhmä sopii erityisen hyvin henkilöille, joilla on jokin liikkumiseen, käden motoriikkaan, hahmottamiseen tai neuropsykologiseen toimintaan vaikuttava sairaus tai vamma.

Lisää Satakielestä ja sen toiminnoista tästä linkistä.

Kysy lisää

Palvelutalo Satakieli Palvelutalon johtaja
Korpimetsänkatu 3 Titta Hakkarainen
53850 Lappeenranta p. 040 546 3566
p. 020 175 5660 titta.hakkarainen@neuroliitto.fi